โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดสอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

^