ทำเนียบรุ่น

ข้อมูลศิษย์เก่า รุ่นที่ 102

User Icon

ความคิดเห็น : 0
เข้าระบบล่าสุด : 02 ม.ค. 2567 เวลา 15:22 น.

ชื่อ นามสกุล วิริญญา ฝางแก้ว
ชื่อเล่น/ฉายา นีม
รุ่นที่ 102 (ปีการศึกษาที่จบ 2546)
เลขประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ระดับชั้นที่จบ ม.6
เพศ หญิง
วันเกิด ***
อายุ ***
Facebook ***
Line ID ***
ที่อยู่ ***
โทรศัพท์ ***
สถานะ ทำงานแล้ว
ที่ทำงาน / สถานศึกษา ***
ตำแหน่ง / ระดับการศึกษา ***
^