ทำเนียบรุ่น

ข้อมูลศิษย์เก่า รุ่นที่ 108

User Icon

ความคิดเห็น : 0
เข้าระบบล่าสุด : 31 ธ.ค. 2566 เวลา 11:20 น.

ชื่อ นามสกุล นายเทพพิทักษ์ ยิวคิม
ชื่อเล่น/ฉายา แม็ก
รุ่นที่ 108 (ปีการศึกษาที่จบ 2552)
เลขประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา 27614
แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา
ระดับชั้นที่จบ ม.6
เพศ ชาย
วันเกิด ***
อายุ ***
Facebook ***
Line ID ***
ที่อยู่ ***
โทรศัพท์ ***
สถานะ ทำงานแล้ว
ที่ทำงาน / สถานศึกษา ***
ตำแหน่ง / ระดับการศึกษา ***
^