ทำเนียบรุ่น

ข้อมูลศิษย์เก่า รุ่นที่ 95

User Icon

ความคิดเห็น : 0
เข้าระบบล่าสุด : 05 ม.ค. 2567 เวลา 15:10 น.

ชื่อ นามสกุล ไววิทย์ มากดี
ชื่อเล่น/ฉายา วิด
รุ่นที่ 95 (ปีการศึกษาที่จบ 2539)
เลขประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
ระดับชั้นที่จบ ม.6
เพศ ชาย
วันเกิด ***
อายุ ***
Facebook ***
Line ID ***
ที่อยู่ ***
โทรศัพท์ ***
สถานะ ทำงานแล้ว
ที่ทำงาน / สถานศึกษา ***
ตำแหน่ง / ระดับการศึกษา ***
^